Medeni Kanunda düzenlenen Aile Hukuku; evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlarda evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimleri, soybağının kurulması, aile, vesayet düzeni, vesayetin yürütülmesi ve sona ermesi konuları düzenlenmiştir. Bu çerçevede büromuzda görülen davalar ise genellikle şunlardır:   

§  Nişanın bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat taleplerine  ve hediyelerin iadesine ilişkin davalar,

§  Anlaşmalı boşanma davalarında  boşanma protokolünün hazırlanarak davaya ilişkin diğer tüm  işlemlerin gerçekleştirilmesi,

§  Çekişmeli boşanma davaları ile karşı boşanma davalarının açılması, takibi ve yürütülmesi,

§  Maddi ve Manevi tazminat taleplerine yönelik davalar,

§  Ziynet alacağı davaları,

§  Nafaka talepleri ve nafaka artırım davaları,

§  Eşler arasındaki mal rejimine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

§  Mal rejiminin tasfiyesi davaları,

§  Çocuğun velayetine yönelik davalar,

§  Soybağının kurulması (babalık davası vb.) ve reddine ilişkin davalar,

§  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınacak tedbirler ile kanunda yazılı her türlü tedbirlere yönelik işlemler,

§  Yabancı Mahkemeler tarafından verilen boşanma davasına yönelik nihai  kararlarının Türk Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi davaları.