Borçlar Hukuku genel itibariyle; gerçek ya da tüzel kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Bu kapsamda Türk Borçlar Kanununun Genel ve Özel Hükümler başlığı altında yer alan her türlü konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, müvekkillerimize nitelikli danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.