Ofisimizde, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında zorunlu ve ihtiyari arabuluculuğun tüm süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

12/10/2017 tarihinde kabul edilen ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 3’üncü, 11’inci ve 12’nci maddeleri 1/1/2018 tarihinde diğer hükümleri kabul tarihinde yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca İş Hukukunda zorunlu arabuluculuk faaliyetleri 01.01.2018 tarihinden itibaren aktif olarak yürütülmektedir.

 19/12/2018 tarihinde kabul edilen ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında ticari alacak davalarında zorunlu arabuluculuk getirilmiş olup 01/01/2019 tarihinden itibaren arabuluculuk faaliyetleri aktif olarak yürütülmektedir.