Büromuzda, çeşitli vergilendirme işlemlerine karşı itirazda bulunma, işlemin iptalini dava yoluna taşıma, hatalı vergilendirme sonucu oluşabilecek maddi kayıplar nedeniyle tam yargı davası açma gibi işlerin yanı sıra, zararlara önlem alabilmek amacıyla Vergi Hukuku mevzuatına ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’na hakim olan tecrübeli kadromuz ile hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.