Büromuz, çok sayıda şirket ile birlikte çalışmakta olup bu şirketlerin Ticaret Hukuku alanında her türlü ihtiyacına hızlı ve nitelikli çözüm sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bireysel müvekkillerin ticari işleri ve alacakları ile ilgili davalar ve icra takipleri de yürütülmektedir. Uzman kadromuz eşliğinde hizmet verilen başlıca konular şunlardır:

§  Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi,

§  Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafların çözümlenmesi,

§  Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili,

§  Haksız rekabet davaları,

§  Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili,

§  Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma,

§  Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar,

§  Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri,

§  Şirket kurulması, bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri.