Büromuzda Devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunlardan bazıları ise şöyledir:

§  İdari cezalara karşı itiraz,

§  İdari işlemlerin iptali için dava açılması,

§  İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılması,

§  İdareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması,

§  İdari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve yürütülmesi,

§  Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların takibi,

§  Uzlaşma işlemlerinin takibi.