İş Hukuku, en basit ifadeyle işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan hukuki ilişkiyi düzenleyen alandır. Büromuz, iş hukuku alanında çok geniş bir çerçevede müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu alanlar ise başlıca şöyledir:

§  İşçi ve işverenin iş sözleşmesi kapsamındaki borç ve yükümlülüklerden doğan uyuşmazlıklar,

§  İşe iade davaları,

§  Hizmet tespit davaları,

§  İşçi alacağı davaları,

§  İş ilişkisinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

§  İş kazası ve meslek hastalığıyla ilgili davalar.