Eşya Hukuku, gerçek kişiler ile tüzel kişilerin eşyalar ile olan hakimiyet ilişkisini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Büromuzda, eşya hukukunun temel konuları olan ayni haklar, zilyetlik, tapu sicili gibi konular ile ilgili her türlü ihtilafta müvekkillerimize çözüm sunulmaktadır. Yoğun olarak yürütmekte olduğumuz dava türleri ise şöyledir:

§  Tapu iptal ve tescil davaları,

§  Müdahalenin meni ve ecri misil davaları,

§  Geçit hakkı davaları,

§  Kira bedelinin tespiti ve tahliye davaları,

§  Ortaklığın giderilmesi davaları,

§  İpotek ve rehin hakkı davaları,

§  Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları,

§  Zarar tespit davaları başta olmak üzere eşya ile ilgili tespit davaları.