Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, son yıllarda çokça ihtiyaç duyulan, ev, arsa, daire gibi taşınmazlar ile ilgili uyuşmazlıklarda başvurulan hukuk alanıdır. Son yıllarda ülkemizde oldukça büyüme gösteren inşaat sektörü, birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Büromuzda, bu alanda yaşanan her türlü uyuşmazlık için çözüm sunulmaktadır. Başlıca hizmetlerimiz ise şöyledir:

§  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,

§  Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması,

§  Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,

§  Hata, hile, muvazaa nedeniyle tapu iptal davalarının açılması,

§  Yabancıların ülkemizde sahip oldukları taşınmazlarla ilgili vakıflara, kayyumlara, kişilere ve diğer kurum ve kuruluşlara karşı dava açılması,

§  Site yönetimlerinin kat maliklerinden alacağı aiadat, proje giderleri alacakları için icra takibi başlatılması,

§  Kat Malikleri Genel kurulu dahil tüm idari süreçlerde döküman hazırlanması ve destek sunulması,

§  Kat Malikleri Kurul kararlarına karşı dava açılması,

§  Konut ve işyeri alım ve satımı için her türlü dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunulması.